Surat Akuan Pesara

Surat Perakuan Pesara Kerajaan Malaysia. Bagi kes perkahwinan dalam persaraan. Jika anda adalah pesara, sila guna kad pesara untuk tujuan Perakuan Pesara