Surat Akuan Pesara

Surat Perakuan Pesara Kerajaan Malaysia. Bagi kes perkahwinan dalam persaraan. Jika anda adalah pesara, sila guna kad pesara untuk tujuan Perakuan Pesara

PANDUAN
Sila masukkan 12 digit No. Kad Pengenalan Pasangan* (tanpa sengkang - ) dan No. Akaun Pencen Pesara (yang tertera pada kad pesara), dan klik Hantar.
*Pasangan yang dikahwini dalam persaraan saja.